Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Tarihçe 

Kütüphanemiz, 1987’den beri araştırmacılara hizmet vermektedir.

MESÛDİYE MEDRESESİ

DİYARBAKIR ZİYA GÖKALP YAZMA ESER  KÜTÜPHANESİ YENİ HİZMET BİNASI

Diyarbakır Ulu Cami Külliyesi içinde yer alan Mesudiye Medresesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesine tahsis edilmiştir. Yapımına 595/1198 yılında Artuklu Meliki Ebu Muzaffer II. Sökmen (Ö.597/1200) zamanında başlanan ve 32 yıl sonra Melik Mesud lakaplı Mevdud zamanında, 620/1223 tarihinde tamamlanan Mesudiye Medresesi, Diyarbakır’da yapılan ilk büyük medresedir. İnşası Melik Mesud döneminde bitirildiği için Mesudiye adıyla tanınmıştır.
Çok eski bir ilim yuvası olan Mesudiye Medresesi, Anadolu’da kurulan ilk üniversitelerden birisi olma özelliği ile göze çarpmaktadır.
Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan medrese, Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2886 Sayılı Yasanın 7. Maddesine istinaden 01.07.2013 tarihinden itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından kiralanmıştır. Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü yakın zamanda, restorasyon işlemleri bitmek üzere olan Mesudiye Medresesinde faaliyete başlayacaktır.